Албена Попова - Alberta

Вятър, шапка и балони...

~.~ Вятър, шапка и балони ...

Ако искаш да уловиш

вярното,

ако търсиш пътеката -

в опакото на багрите,

пропътувай ненужното!

Докосни на небето

дланите!

Откъсни стрък тишина!

Облечи пеперуден

пуловер -

за танцуване с облаци!

Хвърли от главата си

шапката

в неспокойния въздух

на пладнето!

Изрежи от ъглите

на мислите

другия цвят на нощта!♫ Хвърчолета


Hosted by uCoz

eXTReMe Tracker